Nixon 背包特價入手

Nixon 背包特價入手

Nixon 背包特價入手

Nixon 呢個品牌大家平時都响Logon 到見得多,其實外國買Nixon 野會平好多嫁!就例如今次我地推介既背囊優惠為例丫,依家就黎要返學,買返個新背囊其實真係合情合理,咁岩Nixon啲背囊又大大個!其實好抵用!即刻話你知兩個原因點解要買Nixon 背囊做你既返學背囊啦!

 

性價比會係Nixon 其中一個主打既焦點!三百幾四百蚊既背囊其實大部分係布袋款,Nixon 今次個入手價响559, $559 就可以買到21L 既背囊其實都幾抵,加上重要咁多種顏色㨂!五百幾蚊現時市面上其實都無咩背囊可以選擇!Nixon 絕對係抵買!

 

Nixon 品牌以 Surf、Skate、Snow 為中心,針對對生活有要求的年青一族而設計出一系列型格 Lifestyle 產品。Nixon 背囊採用潑水耐磨物料,出街、旅行、甚至要帶電腦返工, 咁有功能性既背囊,點都值係咪丫!

顯示 1 - 15 / 15 (共 1 頁)

更多相關