Levis 男裝冷衫/衛衣優惠

Levis 男裝冷衫/衛衣優惠

Levis 既男裝一向我地都會介紹開,不過今次我地介紹既會係佢既上半身既優惠!講緊既係佢既Hoodie同埋佢既冷衫優惠!襯住今次有折既時候,各位又真係千其唔好錯過呢個優惠,今次個入手價都只不過係$259 蚊就可以買得到!果個價錢真係抵玩到不得了!各位朋友仔如果想買新衫既話,今次一定會係好機會啦! 

Classic 既Logo 設計又真係抵著既,講緊就係Levis 既Logo Sweatshirt!深藍色既佢用黎襯色就真係一絕了吧,今次入手價都只係$339, 你都咪話唔抵!

 Levis 既Hoodie 又真係正既,今次呢個都只係$499, 你又睇得上眼唔上眼丫。

顯示 1 - 12 / 12 (共 1 頁)

更多相關